map

ANBI-gegevens

Juridische naam en vorm: Stichting Fruit that Remains

RSIN/fiscaal nummer: 817316395

KvK-nummer: 30220538

E-mailadres: fruitthatremains@gmail.com

Doelstelling: Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Ik heb jullie aangewezen om eropuit te gaan en blijvende vrucht voort te brengen, zodat mijn Vader jullie alles zal geven wat jullie Hem vragen in mijn naam.

Beleidsplan Stichting Fruit that Remains 2018

Bestuurders:   H. Noordman (voorzitter)
                        J. H. van Setten (secretaris)
                        P. Vermeulen (penningmeester)

Jaarverslag 2017

Financiële verantwoording