map

Stichting Fruit that Remains

Jaarverslag 2017

In lijn met de doelstelling van Stichting Fruit that Remains zijn we door middel van financiële ondersteuning betrokken bij diverse organisaties en personen in het binnen- en buitenland.

In Nederland ondersteunen we evangelisatieprojecten o.a. in Utrecht en Amersfoort.

In India, Pakistan en Uganda zijn we betrokken bij:

·      een kindertehuis voor jongens in Sikkim;

·      een kindertehuis voor meisjes in Kolkata;

·      bijbelscholen in Nagpur en Sikkim;

·      het bouwen van een nieuwe kerk in West Bengal;

·      evangelisatiecampagnes in Pakistan;

·      zendingswerk in Kampala.

Op diverse plekken in de wereld ondersteunen wij:

·      evangelisatiewerk en het starten van nieuwe gemeentes door diverse locale kerken;

·      kinder- en jongerenwerk in achterstandswijken;

·      het vertaalwerk van de Bijbel in verschillende talen c.q. dialecten;

·      Christenen die vervolgd worden om hun geloof in Jezus Christus.